خواب ناز

در خواب ناز بودم شبی ، دیدم کسی در میزند، در را گشودم روی او، دیدم غم 

است در می زند ، ای دوستان بی وفا از غم بیاموزید وفا ، غم با آن همه

بیگانگی  هر شب به من سر میزند . / 1 نظر / 12 بازدید

سلام خیلی قشنگ بود حال کردم. دمت گرم.[چشمک]