خاک نشین او

تقدیم به همه متولیدین ماه تیر

 

 

با چشمانی بارانی و خیس

رهسپار دیار تو میشوم

گر ندانی کیستم من

عاشقانه زتو دور میشوم

آنگاه که بر خاکت بیفتم

با شکوه و بی ملال میشوم من

تصویر تورا از آینه شنیدم

گر ببینمت بنده ات میشوم من

عمریست در طلب مرادی بودم

ندانستم مرادم تویی،مریدت میشوم من

/ 0 نظر / 163 بازدید