رکورد از آن ماست

مژده به دوستان تیرماهی

و خبر بد برای مردادیهای رکورد شکن

وبلاگ تیرماهیها  عنوان  پربازدیدترین وبلاگ را از مردادیهای محترم پس

گرفت.البته برای ما هیچ وقت مهم نبوده.اما از آنجایی که برای مردادیهای

عزیز مهم بوده و  در همین راستا قلمفرسایی میکردند عرض کردم

/ 2 نظر / 13 بازدید
آذین پارساazinparsa

سلام جناب آرش,متولدتیر... مثل اینکه شماتیریهابایدهمه جانشون بدین که عجب آدمهایی هستین!نمیدونم چندسالتونه ولی طرزبرخوردتون کاملا"کودکانه هست . این عوض تبریک وآرزوهای خوبتون برای دیگرانه! شخص خودتونومیگم بهتره روی شخصیتتون بیشترکارکنی چون کسی که باشادی دیگران شادنیست وخوبیهاومهربونیاشوبه اندک حطام دنیامیفروشه معلوم نیست چه عاقبتی درانتظارش هست؟ مع الاسف... به عکس شماکه احیانا"ترسیدی آدرستوبگذاری من آدرسموگذاشتم.حضورتون هم خوشحالم میکنه... تبریکاتتونوهم پیشاپیش صمیمانه می پذیرم... شایداین کمی متحولتون کنه![گل] آذین پارسا-یه مردادی

آذین پارساazinparsa

دعایت میکنم خوشبخت باشی توهم تنها برای خود دعاکن الهی گل کند در آسمان ها خلوص غنچه ی سرخ دعایت [گل] هیچ چیزبه اندازه ی خوبی ومهربونی جاودانه نیست... جاودانه باشید