من از مشهد الرضا از شهر امید قلبهای عاشق برای همه تون دعا میکنم و امیدوارم هر حاجتی که دارید حاجت روا بشید

و ارتحال پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا رو به همه تون تسلیت میگم

ستاره