تیر (سرطان) در سال ١٣٩٠ سال خرگوش

سال نو مثل سال گذشته پر از درآمدهای مالی خوب خواهد بود.شانس پول دار شدن هر روز در تو بیشتر و بیشتر می شود.در سال جدید یک پروژه یا کار جدید تو را به گنجی نزدیک می کند.روی پیشنهاد های کاری فکر کن و بعد از مشاوره با افراد با تجربه آستین هایت را بالا بزن.سال جدید پر از موفقیت های حساب شده است.دو هم خون کمک بزرگی به تو می کنند.سفری جالب و پر مخاطره در شروع سال برایت پیش می آید.همه چیز به خوبی شروع می شود و به خوبی هم پایان خواهد پذیرفت.هر سال که می گذرد عجله تو در کارها کمتر می شود.مدتی است صبر و شکیبایی را پیشه خود کرده ای و همین امر باعث پیشرفت تو شده است.خرید یک وسیله نقلیه دلخواه در سال جدید صورت می گیرد.رئیست از تو راضی است و یک ارتقای کاری برایت در نظر می گیرد.در تابستان تغییرات مکانی و جا به جایی صورت می گیرد.به دنبال قرض گرفتن نباش زیرا موقع پرداخت دلخوری پیش می آید.سعی کن پایت را از گلیم خودت درازتر نکنی.سفر خارج از کشور حتمی است.در راه علم و دانش پیروز بوده ای بعضی وقت ها منفی کامل و گاهی مثبت کامل هستی.حد وسط نداری از انتقاد خوشت نمی آید.خونسرد هستی.دوست داری دیگران به تو بگویند که دوستت دارند.از شنیدن این کلمات لذت می بری.از شهرت و ثروت برخورداری اما قانع و متواضع هستی