تیر (سرطان) چهارمین ماه سال هجری خورشیدی است و همیشه ۳۱ روز دارد. در این تقویم تیر از روز ۹۴م سال شروع شده و تا روز ۱۲۴م سال را شامل می‌شود. پشتونها نیز به این ماه، «چنګاښ» می‌گویند و نخستین ماه فصل تابستان است.