پایان نامه

 

حامد کمیلی دقایقی قبل درباره کارنامه کاری اش با فریدون جیرانی به گفت و گو نشست.  کمیلی در بخش پایانی این مصاحبه گفت: الآن فرصتی هست که من از مردم عذرخواهی بکنم چون فیلم هایی از من دیدند که از من انتظار نداشتند.  در یک سال اخیر فرصتی پیش آمد  که من کارنامه کاری ام را در این مدت مرور کنم. در این مدت من فیلم هایی بازی کردم. ممکن هست انتخاب های من غلط بوده یا شرایط دیگری پیش آمده باشد.

حامد کمیلی به دلیل بازی در فیلم اخلاقتو خوب کن که این روزها بر پرده سالن‌های سینمای ایران است، به برنامه هفت دعوت شده بود.